28 Eylül 2011 Çarşamba

OYUN-CAK.....

Oyun, modern toplumlarda hala serbest zaman kavramı ile ilişkilendirilir ve hala bir özgürlük alanı olduğu varsayılır. Toplumsal üretim, faydacılık, bireysel saçmalık veya meczupluktan ayrı bir yeri vardır.

Ancak toplumsal deneyimler bu ayrı alana biraz daha dikkat etmemizi gerektirmekte. Oyunu sosyal kontrol mekanizmalarından bağımsız, bireylerin ya da grupların amacına uygunluğu olmaksızın bir “özgürlük alanı” olarak kurgulamak mümkün mü?

Ya da:
Kültürü kurallar, hiyerarşiler, davranışlar, karar verici mekanizmalar, manipülasyonlar bütünü veya bilgi birikimi sistemi olarak analiz ettiğimizde, oyun bu sistemin değişimlerini tanımlayan sunan ve yöneten bir konuma da sahip mi? Nasıl oynadığımız politik, sosyal ve bireysel koşullarla belirlendiği gibi, oyun bu koşulları dönüştürücü ve değiştirici bir etkiye sahip mi aynı zamanda?

Oyun “hareket, dikkat, yaratıcılık, arayış, merak” içerir. Yeni karşılaşmalarla yeniden yapılanan toplumsal çevrenin şekillenmesi sürecinde, sanatçı ile çocuğun karşılaşması önemli. Hem sanatçı hem de çocuğun ihtiyaç duyduğu “özgür-alan”gereksinimi ile okul gibi verili kurumsal çerçevelerin dışında, sanatçının öğretme ve kontrol etme sorumluluğu olmaksızın, çocuk ile eşit bir platformda, alanı paylaşmaları, karşılaşmaları, tanışmaları, tartişmaları, ve süreç sonucunda ortaya çıkabileceklerin merakı ile sizleri Hayaka Artı sanat platformuna davet ediyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder